Oak Display Case Oak Display Case
c. 1940
Display Cabinet Display Cabinet
Vitrinenschrank Vitrinenschrank
J. & J. Kohn, Vienna